• Polski
  • English
  • Deutsch

Badania i rozwój

Prace Działu Badawczo-Rozwojowego KLGS

Bazując na doświadczeniu swojej kadry, wykorzystując własny park maszyn i zaplecze laboratoryjne oraz podejmując współpracę z jednostkami naukowymi, KLGS prowadzi prace badawczo-rozwojowe, skutkujące wdrażaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych i materiałowych w zakresie wtrysku wyprasek technicznych.

Planowane jest rozszerzenie zakresu tych prac i utworzenie w ramach KLGS specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego technologii wtryskowych.

Tematy przykładowych prac prowadzonych dotychczas przez Dział B+R KLGS (zrealizowanych lub trwających) wymieniono poniżej:

  • Opracowanie technologii zagospodarowania zlepów poprodukcyjnych mieszanek różnych tworzyw  konstrukcyjnych:  POM , PA, PBT, PPA, ABS,  PC, PMMA, pod wyroby grubościenne dla przemysłu budowlanego, rolniczego, robót drogowych i inne. Zgłoszone do Urzędu Patentowego (P.421880 „Kompozyt proszkowy polimer-polimer z odpadowych tworzyw sztucznych oraz sposób jego wytwarzania”)
  • Opracowanie technologii szybkiego wykonywania  form prototypowych przy wykorzystaniu technologii spiekania proszków aluminium metodą SLM (Selektywne Spiekanie Laserowe), przy współpracy z Instytutem Zawansowanych Technologii  IOS Kraków. Prace dotyczą technologii wytwarzania form wtryskowych o skomplikowanej geometrii, z konformalnymi kanałami chłodzącymi
  • Opracowanie projektu konstrukcyjnego i wykonanie  stanowiska automatycznego wiercenia detalu KBA
  • Opracowanie rozwiązania konstrukcyjnego  do automatycznego otwierania osłon  strefy roboczej  dla  wtryskarek 100T – wykonanie  prototypowego rozwiązania na wtryskarce Arburg 100T /I
  • Zaprojektowanie i wykonanie testowego stanowiska optycznej kontroli stanu opróżniania i uzbrojenia formy dla kompozytowych  detali  konstrukcyjnych w trakcie realizacji
  • Opracowanie założeń i koncepcji budowy form 2-K z wykorzystaniem  precyzyjnego agregatu w pełni elektrycznego  do wtrysku wielokomponetowego . Wykonanie testowej formy
  • Opracowanie koncepcji wdrożenia technologii wtrysku niskociśnieniowego dla krótkich  serii dużych  detali. Wykonanie i testowanie stanowisk wtrysku niskociśnieniowego

ADRES
KLGS Sp. z o.o.
Pcim 1512
32-432 Pcim

TELEFON
(+48) 12 274 32 23

EMAIL
klgs@klgs.pl

ZNAJDŹ NAS NA

Realizacja krasti.pl