• Polski
 • English
 • Deutsch

Symulacje komputerowe i testowanie form

Produkcja detali wtryskowych wysokiej jakości w krótkim czasie, tak aby równocześnie zapewnić możliwe niskie koszty wytworzenia formy i samej produkcji, to wyzwanie, które najlepiej jest podjąć już na etapie projektowania wypraski, formy, procesu. KLGS oferuje swoim Klientom przeprowadzenie symulacji procesu wtrysku z wykorzystaniem najnowszej wersji oprogramowania Autodesk Moldflow, cieszącego się uznaniem producentów zaawansowanych wyprasek wtryskowych.

Przeprowadzenie symulacji pozwala na realizację projektu z uwzględnieniem optymalizacji wielkości deformacji (spełnienie wymaganych tolerancji), czasu cyklu produkcji oraz wytrzymałości wypraski. Zakres wsparcia przy wykorzystaniu oprogramowania do symulacji wtrysku Autodesk Moldflow obejmuje następujące zagadnienia:

Geometria wypraski

 • Analiza technologiczności wypraski i wpływu danej modyfikacji wypraski na proces
 • Optymalizacja geometrii wypraski przy zachowaniu wytycznych Klienta (brak modyfikacji określonych miejsc, redukcja masy, zwiększenie sztywności)

Wypełnianie formy

 • Lokalizacja linii łączenia i ich przesunięcie
 • Balansowanie gniazda oraz formy
 • Dobór układu wlewowego wraz z wymiarami (zimne i gorące kanały)
 • Dobór lokalizacji punktu wtrysku oraz ich liczby
 • Dobór średnicy przewężki oraz jej geometrii
 • Określenie ciśnień wtrysku oraz zamykania formy
 • Dobór temperatury tworzywa i prędkości wtrysku
 • Określenie optymalnego profilu prędkości ślimaka
 • Określenie optymalnego profilu docisku w celu kompensacji skurczu
 • Redukcja naprężeń wewnętrznych wypraski
 • Analiza wygięcia rdzenia formującego
 • Analiza odpowietrzenia formy
 • Analiza orientacji włókna

Chłodzenie formy

 • Możliwość analizy chłodzenia uproszczonego (elementy belkowe) oraz pełnego (elementy trójwymiarowe) pokazującego dokładny rozkład prędkości przepływu, istotnego dla skomplikowanych kanałów oraz kanałów konformalnych
 • Lokalizacja hot-spotów
 • Określenie wydajności odbioru ciepła przez poszczególne kanały chłodzenia
 • Propozycja modyfikacji istniejącego układu
 • Kompletny projekt nowego układu chłodzącego z uwzględnieniem układu wypychaczy
 • Optymalizacja parametrów przepływu, rodzaju cieczy, geometrii kanałów pod kątem skrócenia czasu fazy chłodzenia

Rozwiązywanie problemów

 • Dobór odpowiedniego tworzywa do wypraski
 • Analiza wypaczeń wypraski i korekta ich korekta za pomocą:
 • Zmiany profilu docisku
 • Zmiany lokalizacji punktu wtrysku
 • Zmiany układu chłodzącego
 • Zmiany geometrii wypraski
 • Poprzez wykorzystanie technik projektowania eksperymentu (Design of Experiment)

ADRES
KLGS Sp. z o.o.
Pcim 1512
32-432 Pcim

TELEFON
(+48) 12 274 32 23

EMAIL
klgs@klgs.pl

ZNAJDŹ NAS NA

Realizacja krasti.pl