• Polski
 • English
 • Deutsch

Kontrola jakości

Firma KLGS Sp. z o.o. oferuje pełny nadzór nad jakością 100% swoich wyrobów poprzez kontrolę procesu i kontrolę cech wyrobu na każdym etapie ich wytwarzania.

Indywidualne wymagania Klienta stanowią dla nas nadrzędne wytyczne do projektowania procesu i urządzeń kontrolno-pomiarowych.

Zapewniamy pełną obsługę w zakresie badań nad doborem tworzywa na wyrób jak i wszelkie niezbędne badania wytrzymałościowe, fizyczno-chemiczne, starzeniowe.

Do oceny jakości parametrów detali wtryskowych wykorzystujemy:

 • Metodę cyfrowej analizy obrazu do pomiaru wymiarów wyrobów i błędów kształtu
 • Pomiar parametrów geometryczno-wymiarowych detalu za pomocą nowoczesnej współrzędnościowej maszyny pomiarowej 3D
 • Elektroniczny pomiar masy
 • Pomiar gęstości dla całego wyrobu
 • Równomierność rozkładu twardości powierzchni kompozytu
 • Metodę cyfrowej analizy obrazu do oceny wizualnej
 • Badanie wybranych właściwości mechanicznych wyrobu
 • Pomiar twardości
 • Pomiar barwy
 • Pomiar połysku
 • Badanie zawartości wypełniaczy w tworzywach
 • Badanie palności materiałów wnętrz pojazdów samochodowych

Zapewniamy również kontrolę parametrów tworzywa w postaci granulatu:

 • pomiar gęstości
 • pomiar wilgotności
 • pomiar wskaźnika szybkości płynięcia MFR

Wykorzystujemy narzędzia jakościowe i kontroli takie jak:

 • Procedura zatwierdzania wyrobu (PPAP)
 • Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP)
 • Analiza przyczyn i skutków potencjalnych błędów (FMEA)
 • Plan kontroli
 • Diagram przepływu procesu
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA)
 • Statystyczne sterowanie procesem (SPC)
 • Raport 8d, analiza 5why, diagram Ishikawy
 • Poka – yoke
 • Andon
 • Kaizen

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa: MITUTOYO Crysta-Apex S 7106

Skaner pomiarowy 3d: GOM – ATOS Q

Cyfrowy  projektor pomiarowy: KEYENCE IM-8000T

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa: MITUTOYO Crysta-Plus M 544

Spekrtofotometr: Konica Minolta CM-2600d

Piec muflowy do badania zawartości wypełniaczy w tworzywach: Czylok FCF 5SM

Komora do badań palności materiałów wnętrz pojazdów samochodowych: BKF 08.05.01

Plastometr do badania wskaźników płynięcia tworzywa MFR i MVR: XNR-400C

Wagosuszarka do badania zawartości wilgoci w tworzywach: RADWAG MA50/1.R

Zestaw mierników do pomiaru powłok lakierniczych:
Miernik grubości powłok
Twardościomierz wg ISO 4586
Zestaw do pomiaru adhezji wg ISO 2409

Waga analityczna z zestawem do pomiaru gęstości: RADWAG AS.60.X2.PLUS

Twardościomierz Shore A – ZWICK

Maszyna zrywająca: SAUTER TVM10KN12N

Mikroskop warsztatowy: Carl Zeiss Jena

ADRES
KLGS Sp. z o.o.
Pcim 1512
32-432 Pcim

TELEFON
(+48) 12 274 32 23

EMAIL
klgs@klgs.pl

ZNAJDŹ NAS NA

Realizacja krasti.pl