• Polski
  • English
  • Deutsch

Tworzywa przyszłości – biopolimery i biokompozyty.

28.05.2020

      W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco rozwinął się rynek nowych, inżynierskich tworzyw sztucznych syntetyzowanych z surowców pochodzenia roślinnego. To coraz szersza grupa tworzyw, które mogą z powodzeniem konkurować z wieloma zaawansowanymi petrochemicznymi tworzywami sztucznymi oraz biokompozyty.

       Nowoopracowywane materiały biopolimerowe i biokompozytowe charakteryzują się coraz korzystniejszym zestawem właściwości użytkowych i przetwórczych, w tym coraz lepszym stosunkiem wytrzymałości do gęstości. Wraz z ich rosnącą popularnością i skalą produkcji, stopniowo maleje też ich cena. Część tych materiałów jest zarówno biopochodna jak i biodegradowalna. Biodegradacja oznacza szybki rozkład do substancji prostych (woda, CO2, biomasa) pod wpływem działania mikroorganizmów. Przykładem biopochodnego i biodegradowalnego materiału może być :polilaktyd (PLA), niektóre jego blendy i kompozyty z włóknami naturalnymi na jego osnowie. Polilaktyd amorficzny konkuruje m.in. ze styrenowymi tworzywami sztucznymi. Polilaktyd semikrystliczny ma jeszcze szerszy wachlarz zastosowań, dzięki zwiększonej odporności cieplnej. Istotną zaletą PLA jest to, że jego biodegradacja następuje w środowisku przemysłowego kompostu, jednak w warunkach użytkowania ma on dużą trwałość.

          W większym stopniu na znaczeniu rosną jednak tworzywa biopochodne niebiodegradowalne, takie jak biopoliamidy, biopoliolefiny, biopoliwęglan, biopochodny poli(tereftalan etylenu), biopoliuretany. Część z nich to odpowiedniki popularnych tworzyw sztucznych otrzymywanych z ropy naftowej, zarówno pod względem składu chemicznego jak i właściwości. Inne posiadają nowy, atrakcyjny zestaw cech i nie mają swoich chemicznych odpowiedników wśród polimerów petrochemicznych (np. poliamid 10.10, poliamid 6.10).

            Biopochodne materiały polimerowe i biokompozyty z włóknami naturalnymi, to propozycja dla wytwórców poszukujących ekologicznych rozwiązań czy kierujących swoje wyroby do eko-konsumentów. Dla tych, którzy chcą zmieniać swój wizerunek, dostosowując się do wymogów polityki zrównoważonego rozwoju oraz dla tych, którzy szukają dróg pozyskiwania dofinansowania projektów.                           

                 Inżynierowie z firmy KLGS pomagają swoim partnerom w doborze nowych, biopochodnych materiałów termoplastycznych dostępnych na rynku. Obsługują cały proces produkcyjny, prowadzący do uzyskania przyjaznych dla środowiska, a równocześnie zaawansowanych, technicznych wyprasek wtryskowych (www.klgs.pl/dobormaterialu). 

                                        Zapraszmy do  współpracy !!!

ADRES
KLGS Sp. z o.o.
Pcim 1512
32-432 Pcim

TELEFON
(+48) 12 274 32 23

EMAIL
klgs@klgs.pl

ZNAJDŹ NAS NA

Realizacja krasti.pl